logo interklasik p

Prodaja, građevinsko zemljište, Maslenica, 1358 m2

  • 475.000€
  • Zemljište
  • Vrsta nekretnine
Prodaja Novo u ponudi
Prodaja, građevinsko zemljište, Maslenica, 1358 m2
  • 475.000€

Opis nekretnine

Prodaja, građevinsko zemljište, Maslenica, 1358 m2

Prema PPUO Jasenice („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 02/06)
i PPUO Jasenice – Izmjene i dopune („Službeni glasnik Općine Jasenice“ br. 06/13 i 02/16,2/18), građevna
čestica nalazi se unutar građevinskog područja-izgrađeni dio.

U građevinskom području naselja predviđena je izgradnja novih građevina namijenjenih za:
– Stanovanje – gradnja stambenih građevina, pomoćnih i manjih gospodarskih građevina
– Prateće sadržaje stanovanja kao što su:
 javne i društvene djelatnosti
 trgovački i uslužni sadržaji
 turistički i ugostiteljski sadržaji
 manji poslovni i gospodarski sadržaji
 servisni, infrastrukturni i komunalni objekti i uređaji
 prometna i komunalna infrastruktura
 manje zelene površine, sportsko-rekreacijski sadržaji i
dječja igrališta
 drugi sadržaji naselja
Na građevinskoj čestici dozvoljeno je uređenje i izgradnja kampa.

Veza parcele na kolno-pješačku površinu je s ulice širine cca 5.5 m što ispunjava uvjete iz Prostornog plana.

INTERKLASIK NEKRETNINE
Froudeova 7, Zagreb
KONTAKT : 098 171 0323 , 091 50 89720, 01 789 02 96
www.interklasik.hr
E-mail : info@interklasik.hr

Pojedinosti

Updated on 4 kolovoza, 2023 at 2:52 pm
  • Cijena: 475.000€
  • Vrsta nekretnine: Zemljište
  • Status nekretnine: Prodaja

Lokacija

Zakažite obilazak

Vaše informacije