logo interklasik p

PRODANO, građevinsko zemljište, Zagreb, Veliki dol, 620 m2

  • 145.000€
  • Zemljište
  • Vrsta nekretnine
Prodaja Novo u ponudi
PRODANO, građevinsko zemljište, Zagreb, Veliki dol, 620 m2
  • 145.000€

Opis nekretnine

Građevinsko zemljište, Zagreb, Veliki dol, 620 m2

Građevinsko zemljište s uknjiženom kućom tlocrtne površine 44 m2. Potrebno je kompletno renoviranje ili izgradnja zamjenskog objekta.
Širina parcele cca od 32 m do 33,50 m.

Detaljna pravila – GUP grada Zagreba, urbano pravilo 2.2
a) u zoni stambene i mješovite namjene:
– gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina, a ugrađenih isključivo kao dovršetak postojeće tipologije gradnje;
– najmanja površina građevne čestice je 600 m2;
– najveća izgrađenost građevne čestice je 30%;
– najveći GBP 400 m2 za samostojeće, a 300 m2 za poluugrađene građevine;
– najveći ki 0,6;
– najmanji prirodni teren je 40% površine građevne čestice i nije ga moguće planirati unutar rezervacije proširenja postojeće ulice;
– najveća visina je tri nadzemne etaže, pri čemu se treća etaža oblikuje kao potkrovlje ili uvučeni kat;
– najmanje 2 PGM/1 stan, uz obvezan smještaj vozila na građevnoj čestici (50% u glavnoj građevini ili u izdvojenoj garaži, ne unutar rezervacije proširenja postojeće ulice), druge namjene prema normativima;
– pomoćne građevine su iza građevnog pravca glavne građevine, iznimno na strmom terenu garaža se može graditi na rubnoj liniji rezervacije proširenja ulice, odnosno na regulacijskoj liniji ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje;
– udaljenost građevnog pravca glavne građevine od rubne linije rezervacije proširenja ulice, odnosno od regulacijske linije ako za ulicu nije planirano ili nije potrebno osigurati proširenje, najmanje 5,0 m, iznimno, može i manje u skladu s kontinuiranim građevnim pravcem postojećih građevina;
– najmanja udaljenost građevine od međe susjedne građevne čestice je 3,0 m;
– obvezno je uređenje predvrta zelenilom;
– rekonstrukcija i gradnja novih, građevina umjesto postojećih na česticama jednakim ili većim od propisanih izvodi se po pravilima za novu gradnju s tim da se postojeći parametri veći od propisanih mogu zadržati, ali bez povećanja;

Vl.list bez tereta, usklađeni podaci u katastru i zemljišnim knjigama.

Agencijska naknada za kupca iznosi 2 % (bez PDV-a) i uključuje kompletnu uslugu u realizaciji kupoprodaje (izrada kupoprodajne dokumentacije, pomoć u ishođenju kredita, uknjižbi vlasništva i prijenosu režija).

INTERKLASIK NEKRETNINE
Froudeova 7, Zagreb
KONTAKT : 098 171 0323 , 091 50 89720, 01 789 02 96
www.interklasik.hr
E-mail : info@interklasik.hr

Pojedinosti

Updated on 28 svibnja, 2024 at 9:37 am
  • Cijena: 145.000€
  • Vrsta nekretnine: Zemljište
  • Status nekretnine: Prodaja

Značajke

Lokacija

Zakažite obilazak

Vaše informacije