logo interklasik p

Geodetske usluge

Geodetske usluge:

• Izrada geodetskog elaborata
• Parcelacija zemljišta
• Legalizacija objekta
• Ucrtavanje objekata u katastar i gruntovnicu
• Iskolčenje
• Obnova međe
• Usklađenje katastra i gruntovnice
• Identifikacija katastarske čestice
• Geodetski snimak
• Geodetsko snimanje vodova

Pomoći ćemo vam pronaći
idealnu nekretninu