logo interklasik p

Energetsko certificiranje​

Energetsko certificiranje

Energetski certifikat dokument je koji predočuje energetska svojstva zgrade, a izrađuju ga ovlaštene osobe za energetsko certificiranje – energetski certifikatori.
Dokument vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja i, između ostalog, sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, rok važenja certifikata, podatke o osobi koja ga je izdala i izradila, podatke o osobama koje su sudjelovale u njegovoj izradi, kao i oznaku energetskog certifikata.

Energetsko certificiranje uključuje energetski pregled zgrade, potrebne proračune za referentne klimatske podatke za iskazivanje specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje, specifične godišnje potrebne toplinske energije za hlađenje, specifične godišnje isporučene energije, specifične godišnje primarne energije, specifične godišnje emisije CO2, određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.

Pomoći ćemo vam pronaći
idealnu nekretninu