logo interklasik p

APN SUBVENCIONIRANI KREDITI 2023.- KORISNE INFORMACIJE

 • 1 godina ago
APN SUBVENCIONIRANI KREDITI 2023.- KORISNE INFORMACIJE

Zaprimanje zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita trebalo bi započeti 20.ožujka 2023., a prema najavi, možda je to i posljednji krug ove mjera pomoći Vlade RH kojom se hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita.

 

UVJETI ZA PRIJAVU

Zahtjev za subvencioniranje mogu podnijeti:

 • hrvatski državljani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji nisu napunili 45 godina.
 • podnositelj zahtjeva mora imati kreditnu sposobnost, odnosno ispunjavati uvjete banke za dobivanje stambenog kredita.
 • važno je da podnositelj zahtjeva ili njegov supružnik , izvanbračni partner ili  neformalni životni partner  nemaju u vlasništvu stan, odnosno kuću koja ima higijensko-tehničke uvjete za život.

Ako imaju takvu nekretninu, ista bi trebala biti stavljena u prodaju radi kupnje, odnosno gradnje veće nekretnine.

Nekretnina u vlasništvu bi trebala biti prodana u roku 2 godine od dana sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu.

NAMJENA KREDITA

 • samo za kupnju stana ili kuće odnosno za gradnju kuće, koja ima akt za građenje, odnosno koja ima akt za uporabu građevine.

Subvencioniranje  kredita ne  može se dobiti za stanove u izgradnji koji još nemaju uporabnu dozvolu, odnosno kuće bez akta za građenje.

 • može se dobiti subvencija za dovršetak i za rekonstrukciju kuće za koju se prilaže građevinska dozvola, ali za radove koji bi bili manje zahtjevni te ne bi iziskivali ishođenje građevinske dozvole, ne može se dobiti subvencija jer je cilj ovih mjera rješavanje stambenog pitanja, a smatra se da nekretnina koju će se samo adaptirati već zadovoljava stambeno zbrinjavanje.
 • može se kupiti odnosno subvencionirati nekretnina kupljena od članova uže obitelji (roditelj, brat, sestra).
 • moguće je kupiti i ostvariti subvenciju za dio nekretnine u suvlasništvu radi objedinjenja vlasništva jer osoba rješava svoje stambeno pitanje (da li kupuje netko nekretninu 1/1 ili otkupljuje neki udio kako bi objedinio vlasništvo je u ovom slučaju isto, jedino ne bi mogao otkupiti udio bez formiranja cjeline.
 • već postojeći korisnik subvencioniranog stambenog kredita iz ranijih natječaja za stambene subvencije nema mogućnost ponovne prijave.

 

MAKSIMALAN IZNOS SUBVENCIJA

 • subvencioniranje kredita odobrava se samo za nekretnine do najviše 1.500 € po m2 u, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 €.

Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Stambeni kredit može biti veći od tog iznosa, ali se u tom slučaju njegova razlika ne subvencionira.

 

VISINA I TRAJANJE SUBVENCIJA

 • ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi i kreće se od 30 % do 51 %.
 • subvencija države dodjeljuje se za prvih pet godina otplate kredita, uz mogućnost produljenja od dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita kao i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50 posto tjelesnog oštećenja i upisan u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.

 

Zahtjev za dodatno produljenje subvencija potrebno je predati u roku 60 dana od nastale promjene.

 • produljenje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu omogućeno je i za obitelji koje već imaju djecu ne stariju od 18 godina u trenutku podnošenja zahtjeva.

 

OBVEZE KORISNIKA SUBVENCIJA

 • prijava prebivališta korisnika kredita i članova kućanstva navedenih u zahtjevu na adresi kupljenog stana ili kuće, odnosno izgrađene kuće u roku od 30 dana od dana stupanja u posjed stana ili kuće sve do isteka roka od dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita.
 • zabranu davanja u najam stana ili kuće za čiju se kupnju odnosno gradnju kredit odobrava, a prije isteka roka od dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita.

 

U slučaju prodaje stana ili kuće  za koju je dobivena subvencija kredit se proglašava dospjelim u cijelosti i u tom slučaju treba vratiti cjelokupni iznos subvencije. Iznos subvencije nije potrebno vratiti ako se kredit proglašava dospjelim po isteku roka od 2 godine nakon roka subvencioniranja kredita.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KUPNJU STANA ILI KUĆE

 • zahtjev za subvencioniranje kredita mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i osobni identifkacijski broj korisnika kredita te iznos kredita koji se traži i rok njegove otplate.

Korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita za gradnju kuće, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilaže:

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku rodnog lista i prijave prebivališta za maloljetno dijete
 • predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SUBVENCIJU GRADNJE KUĆE

 • zahtjev za subvencioniranje kredita mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i osobni identifkacijski broj korisnika kredita te iznos kredita koji se traži i rok njegove otplate.

Korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita za gradnju kuće, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilaže:

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku rodnog lista i prijave prebivališta za maloljetno dijete
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za građenje
 • presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće

 

KAMATNA STOPA

 • efektivna kamatna stopa (EKS) na kredit u prvih pet godina njegove otplate ne može biti viša od 3,75 % godišnje
 • po proteku prvih pet godina njegove otplate, a u daljnje dvije godine može biti uvećana najviše za 10 % od efektivne kamatne stope određene za prvih pet godina otplate

Ukoliko Vam je potreban savjet ili pomoć  prilikom ishođenja potrebne dokumentacije kao što je npr. uporabna dozvola, ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, slobodno nas kontaktirajte..tu smo za Vas.

Zaprimanje zahtjeva za subvencioniranje stambenih kredita trebalo bi započeti 20.ožujka 2023., a prema najavi, možda je to i posljednji krug ove mjera pomoći Vlade RH kojom se hrvatskim državljanima želi olakšati stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita.

 

UVJETI ZA PRIJAVU

Zahtjev za subvencioniranje mogu podnijeti:

 • hrvatski državljani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji nisu napunili 45 godina.
 • podnositelj zahtjeva mora imati kreditnu sposobnost, odnosno ispunjavati uvjete banke za dobivanje stambenog kredita.
 • važno je da podnositelj zahtjeva ili njegov supružnik , izvanbračni partner ili  neformalni životni partner  nemaju u vlasništvu stan, odnosno kuću koja ima higijensko-tehničke uvjete za život.

Ako imaju takvu nekretninu, ista bi trebala biti stavljena u prodaju radi kupnje, odnosno gradnje veće nekretnine.

Nekretnina u vlasništvu bi trebala biti prodana u roku 2 godine od dana sklapanja ugovora o subvencioniranom kreditu.

 

NAMJENA KREDITA

 • samo za kupnju stana ili kuće odnosno za gradnju kuće, koja ima akt za građenje, odnosno koja ima akt za uporabu građevine.

Subvencioniranje  kredita ne  može se dobiti za stanove u izgradnji koji još nemaju uporabnu dozvolu, odnosno kuće bez akta za građenje.

 • može se dobiti subvencija za dovršetak i za rekonstrukciju kuće za koju se prilaže građevinska dozvola, ali za radove koji bi bili manje zahtjevni te ne bi iziskivali ishođenje građevinske dozvole, ne može se dobiti subvencija jer je cilj ovih mjera rješavanje stambenog pitanja, a smatra se da nekretnina koju će se samo adaptirati već zadovoljava stambeno zbrinjavanje.
 • može se kupiti odnosno subvencionirati nekretnina kupljena od članova uže obitelji (roditelj, brat, sestra).
 • moguće je kupiti i ostvariti subvenciju za dio nekretnine u suvlasništvu radi objedinjenja vlasništva jer osoba rješava svoje stambeno pitanje (da li kupuje netko nekretninu 1/1 ili otkupljuje neki udio kako bi objedinio vlasništvo je u ovom slučaju isto, jedino ne bi mogao otkupiti udio bez formiranja cjeline.
 • već postojeći korisnik subvencioniranog stambenog kredita iz ranijih natječaja za stambene subvencije nema mogućnost ponovne prijave.

 

MAKSIMALAN IZNOS SUBVENCIJA

 • subvencioniranje kredita odobrava se samo za nekretnine do najviše 1.500 € po m2 u, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000 €.

Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

Stambeni kredit može biti veći od tog iznosa, ali se u tom slučaju njegova razlika ne subvencionira.

 

VISINA I TRAJANJE SUBVENCIJA

 • ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi i kreće se od 30 % do 51 %.
 • subvencija države dodjeljuje se za prvih pet godina otplate kredita, uz mogućnost produljenja od dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita kao i u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50 posto tjelesnog oštećenja i upisan u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom.

 

Zahtjev za dodatno produljenje subvencija potrebno je predati u roku 60 dana od nastale promjene.

 • produljenje subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu omogućeno je i za obitelji koje već imaju djecu ne stariju od 18 godina u trenutku podnošenja zahtjeva.

 

OBVEZE KORISNIKA SUBVENCIJA

 • prijava prebivališta korisnika kredita i članova kućanstva navedenih u zahtjevu na adresi kupljenog stana ili kuće, odnosno izgrađene kuće u roku od 30 dana od dana stupanja u posjed stana ili kuće sve do isteka roka od dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita.
 • zabranu davanja u najam stana ili kuće za čiju se kupnju odnosno gradnju kredit odobrava, a prije isteka roka od dvije godine nakon roka subvencioniranja kredita.

U slučaju prodaje stana ili kuće  za koju je dobivena subvencija kredit se proglašava dospjelim u cijelosti i u tom slučaju treba vratiti cjelokupni iznos subvencije. Iznos subvencije nije potrebno vratiti ako se kredit proglašava dospjelim po isteku roka od 2 godine nakon roka subvencioniranja kredita.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KUPNJU STANA ILI KUĆE

 • zahtjev za subvencioniranje kredita mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i osobni identifkacijski broj korisnika kredita te iznos kredita koji se traži i rok njegove otplate.

Korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita za gradnju kuće, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilaže:

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku rodnog lista i prijave prebivališta za maloljetno dijete
 • predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SUBVENCIJU GRADNJE KUĆE

 • zahtjev za subvencioniranje kredita mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i osobni identifkacijski broj korisnika kredita te iznos kredita koji se traži i rok njegove otplate.

Korisnik kredita uz zahtjev za subvencioniranje kredita za gradnju kuće, osim dokumenata koje traži odabrana kreditna institucija, prilaže:

 • presliku osobne iskaznice
 • presliku rodnog lista i prijave prebivališta za maloljetno dijete
 • presliku zemljišnoknjižnog izvatka
 • presliku akta za građenje
 • presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja i
 • javnobilježnički ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi gradnje veće kuće

 

KAMATNA STOPA

 • efektivna kamatna stopa (EKS) na kredit u prvih pet godina njegove otplate ne može biti viša od 3,75 % godišnje
 • po proteku prvih pet godina njegove otplate, a u daljnje dvije godine može biti uvećana najviše za 10 % od efektivne kamatne stope određene za prvih pet godina otplate

Ukoliko Vam je potreban savjet ili pomoć  prilikom ishođenja potrebne dokumentacije kao što je npr. uporabna dozvola, ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice, slobodno nas kontaktirajte..tu smo za Vas.