1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Brza pretraga

Broj Soba
Raspon cijena
-

Posredovanje u prometu nekretnina

Posredovanje u prometu nekretnina.

Posredovanje pri kupnji i prodaji nekretnina, zamjeni, zakupu i najmu.

Važna napomena za Kupce:

Pridržavajući se pravilnika HGK-a (Hrvatske gospodarske komore), te budući da kao Posrednik preuzimamo odgovornost za stranke koje dovodimo u nekretninu Nalogodavca,  pri svakom razgledavanju nekretnine, kupac je obavezan ispuniti “Izjavu o razgledavanju nekretnine“ u kojoj su navedeni:

 •  osnovni podaci o nekretnini (adresa, površina, općina, zk.ul., k.č.br...),
 •  osnovni podaci o kupcu (ime i prezime, adresa stanovanja, telefon...),

Razgledavanje bez potpisane „Izjave o razgledavanju nekretnine“ nije moguće !

Važne napomene za Prodavatelje:

Ako želite koristi naše usluge molimo Vas da nam unaprijed pripremite sljedeće dokumente:

 • izvadak iz zemljišne knjige (vlasnički list) ili potrebne podatke iz izvatka, a to su naziv katastarske općine,  broj zk.uloška i /ili broj poduloška, te broj kat.čestice
 • presliku osobne iskaznice vlasnika nekretnine;
 • kopija katastarskog plana, (ako se radi o kući ili zemljištu);
 • posjedovni list
 • građevinsku i uporabnu dozvolu (ako posjedujete);
 • tlocrt nekretnine (ako ga posjedujete);
 • etažni elaborat (ako ga posjedujete),
 • i ostale dokumente kao npr: brisovno očitovanje od banke, darovni, kupoprodajni (zemljišno-knjižno neuknjiženi) ugovori, potvrde da su (potrebni) dokumenti predani na uknjižbu u nadležni općinski sud.

 Sa svakim vlasnikom sklapamo ugovor o posredovanju u prometu nekretnina.

Bez potpisanog ugovora o posredovanju u prometu nekretnina oglašavanje i prodaja Vaše nekretnine putem naše agencije nije moguće!